Bluesgate
HOME | INTERVIEWS | WORKBENCH | ARCHIVES | PIGNOSE LINKS | INFO
Links

INFO

Bluesgate publiceert alleen met uitdrukkelijke toestemming van de personen die worden geïnterviewd, of op andere wijze een inhoudelijke bijdrage leveren. Niets uit deze publicaties mag dan ook worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/ of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

'LIKE' Bluesgate op Facebook en volg Bluesgate op Twitter.

Teksten/ interviews: Jan Blaauw
Archives bijdrage: Machgiel Bakker - De Zaak Bakker / Radio Remember
Pignose bijdrage: Neal Vaughan - journalist/ schrijver
Webdesign: Lackthose Brothers in samenwerking met Creative Pack.

Alle logo's van genoemde bands zijn geplaatst met toestemming van de uitvoerende musici en/ of bands.

Contact opnemen kan via info(at)bluesgate.nl.

© 2021 - Bluesgate. Alle rechten voorbehouden.


19x19
blackpixel
19x19
Creative Pack
19x19
 
white line

© 2024 De Rijdende Slager - Bluesgate | All logos are used with permission of the performing musicians | Webdesign Lackthose Brothers