Bluesgate
HOME | INTERVIEWS | WORKBENCH | ARCHIVES | PIGNOSE LINKS | INFO
Interview Kool & Elfring

WORKBENCH | KOOL & ELFRING - Boxen en buizenversterkers

Tekst: Jan Blaauw

Er is nogal wat gaande in gitaarversterkerland. De concurrentie is sterk maar kwaliteit/ prijsverhoudingen lopen behoorlijk uiteen. Daarnaast heeft iedere gitarist zijn eigen voorkeur voor versterkers, instellingsmogelijkheden en het uiteindelijke geluid. Het wiel is al meerdere malen uitgevonden. Is er dan ruimte voor nog een speler op de markt?

Het idee

Aryjan Kool, elektrotechnicus en Floris Elfring, luchtvaartingenieur zijn collega's, spelen beiden gitaar en vinden dat er zeker ruimte is voor verbetering in de wijze waarop hun gitaren versterkt worden. Floris oppert het idee om zelf een buizenversterker te bouwen en Aryjan is meteen enthousiast. De heren filosoferen wat in hun vrije tijd, onder het genot van een paar biertjes, over hoe een en ander te realiseren. Dat was in 2005. Anderhalf jaar verder ontstonden de eerste gedachten om samen een bedrijf op te richten. Plannen voor een webshop en handelsfirma werden gegoten in een businessplan om vervolgens in de prullenmand te verdwijnen. Het lag teveel in het verlengde van wat beiden al deden en ze wilden toch iets anders. De uitdaging aangaan.

Maar om op stel en sprong met een nieuw ontworpen buizenversterker op de markt te komen is makkelijker gezegd dan gedaan. Besloten werd om de aandacht eerst te vestigen op een webshop waar hun zelfgebouwde boxen konden worden besteld. In die periode was de behoefte van gitaristen om net dát ontbrekende stuk van hun geluid te verbeteren groot, en ze zochten naar de ideale box. "Zo konden we dus naast ons werk rustig aan beginnen met de ontwikkeling van boxen. Daarmee onze naam proberen te vestigen en ondertussen ontspannen ontwikkelen en bouwen aan een buizenversterker" aldus Aryjan Kool.

Start

De eerste vier boxen werden in mei 2007 gebouwd en via Marktplaats te koop aangeboden. "Ze vlogen weg. Maar voor het zover was hebben we wel wat ideeën uitgeprobeerd om het gewenste effect van de speakerboxen, zoals wij dat voor ogen hadden, te realiseren. En daar is toch een meer wetenschappelijke benadering voor nodig dan zomaar een kist in elkaar schroeven met speakers erin. Uiteindelijk is de geluidsopbrengst en klank van al die verschillende boxen van te voren redelijk te beredeneren."

"Onze wens was een speakerbox met een 'grotere' sound en een goede defenitie die mooi door de mix heenprikt. Een box die bovendien recht zou doen aan de EQ instellingen van de versterker. Met die uitgangspunten zijn we aan de slag gegaan. Onze eigen behoefte is eigenlijk bepalend geweest voor deze ontwikkeling. Daar bleken onze klanten dus precies naar op zoek te zijn."

"Begerenswaardig. Zo omschrijft Aryjan Kool de productrange van Kool & Elfring. "In alle ontwikkelingen speelt mee dat wij hetzelf graag zouden willen hebben. En hoe dichter we bij ons doel komen hoe blijer we worden. Er zijn ook mensen die een andere smaak hebben wat geluid betreft en dat is natuurlijk prima."

Maar in de ambitie van Kool & Elfring school ook een probleem. De boxen liepen zo goed dat er niet of nauwelijks tijd overbleef voor de ontwikkeling van de 'gedroomde' buizenversterker. Het concept van de 'Black Rose' versterker lag al zes jaar op de plank. "Zo lang heeft het uiteindelijk nog geduurd voordat we aan de elektronica begonnen. We hebben dus wel ruim de tijd gehad om te bedenken wat voor mogelijkheden de versterker moest bieden en waaraan hij moest voldoen. Wij wilden een buizenversterker die zachter kon zonder allerlei schakelaars om te hoeven zetten om toch dezelfde dynamiek als bij harder volume." Volgens Floris Elfring zit de vernieuwing in de ontwerpen van de buizenversterker hem in het feit dat ze niet aan de hand van bestaande voorbeelden een versterker hebben samengesteld. Positie van de mastervolume ten opzichte van de toonregeling en de daaruit voortvloeiende invloeden op het geluid werden in het ontwerp vermeden zodat het vermogen van de buizen zo zuiver mogelijk kon worden aangesproken.

Vintage

De producten van Kool & Elfring hebben een vintage uitstraling. Ook daarbij is uitgegaan van wat beide heren zelf mooi vinden. "In het begin was dat nog niet zo" vertelt Aryjan. "Klanten konden bijvoorbeeld kiezen uit allerlei kleuren voor panelen en we waren soms dingen aan het maken waar we zelf niet achter stonden. Maar ons merk staat wel groot op de panelen. En eigenlijk hadden we dat ook met de Celestion speakers. Daar boden we de hele range van aan, en de speakers zijn zeker niet slecht, alleen klonken sommige modellen gewoon minder in onze speakerboxen. Dus hebben we het aanbod teruggebracht. Zowel wat boxaankleding als speakerkeuze betreft. En hoewel ons uitganspunt ligt bij kwaliteit en geluid zijn we stap voor stap uitgekomen bij de huidige uitstraling van onze apparatuur."

"Ook bedrijfsmatig gezien van belang. We hoeven geen twintig verschillende kleuren materiaal of vele speakers op voorraad te hebben en zadelen onze klanten ook niet op met verborgen kosten die dat soort voorraden met zich meebrengen. Een klant kan nu wel iets anders kiezen maar daar rekenen we dan een meerprijs voor. Toch bespreken we dat wel altijd want wat nu 'in' is kan over drie maanden weer 'uit' zijn. Wij proberen in onze lijn zo neutraal en tijdloos mogelijk te zijn en tegelijkertijd door de toegepaste materialen, en zorg besteed aan de constructie, kwaliteit en degelijkheid uit te stralen. En herkenbaar is als Kool & Elfring."

Interview Kool & Elfring

Interesse

Klanten die geinteresseerd zijn in Kool & Elfring apparatuur zijn mensen die weten wat voor geluid ze willen. En opvallend: ook veel jongere muzikanten kiezen voor het merk. "Zij staan veel meer open voor andere merken, nieuwe geluiden en creatieve mogelijkheden. Hebben niet de bagage van de 'oude' merken in hun hoofd. Wij bieden zowel hard rock sounds als mildere sounds. We werken er hard aan om de frequentie respons en de feel een eigen Kool & Elfring touch mee te geven. Waarmee we ons onderscheiden ten opzichte van andere merken" aldus Aryjan.

Lijn

De 'Ace' serie is op dit moment voor Kool & Elfring een belangrijke range. En hoewel de voorkeur uitging naar het bouwen van een losse versterkers die gecombineerd konden worden met een geluidsbox, kwamen er vanuit de dealerhoek andere wensen. Men had zeker belangstelling voor de serie maar wilden een combo. Na enig beraad werd besloten om een combo te ontwikkelen die net zo onderscheidend en bijzonder in zijn geluid diende te zijn als de 'losse' combinaties. "Dat was voor ons het leidende argument. En niet zozeer het gebruiksgemak van een versterker en speakerbox in één module. Met onze ervaring in het bouwen van boxen zijn we aan de slag gegaan. Al snel kwamen we uit op een kast met een open achterkant. Noodzakelijk voor de buizen om hun warmte kwijt te kunnen, maar ook voor het geluid. De materiaalkeuze, vorm en positie van de opening, de gebruikte speaker, de plek van de versterkercomponenten. Alles bepaald het uiteindelijke resultaat."

"Grootste verrassing voor onszelf was dat we in staat waren om een goede en inspirerend klinkende combo te bouwen. Iets wat daarvoor nooit bij ons was opgekomen en hadden meegemaakt. Kennelijk hou je toch vast aan datgene waar jezelf mee bent opgegroeid. Vier keer twaalf speakerbox met een losse top. Een line up met ballen, zogezegd. Flauwekul natuurlijk, want het ontwerp van de combo bood ons behoorlijk wat voortschreidend inzicht. En daagde ons uit om met een één keer twaalf box te komen waar de combo nog kon worden opgezet. Je merkt toch dat de markt vraagt om 'down sizen' van apparatuur zonder in te hoeven leveren aan geluidskwaliteit. Iets wat al merkbaar was aan de vraag naar onze twee keer twaalf boxen."

Productontwikkeling

Om aan de vraag te voldoen en om kwaliteit te kunnen blijven leveren is er, onder andere, geïnvesteerd in een computergestuurde freesmachine. De houten panelen worden worden met minimale tolerantie gefreesd en samengevoegd tot één geheel. En stilzitten is er niet bij. Productontwikkeling is iets waar bij Kool & Elfring tijd voor wordt vrijgemaakt. "Er sijpelen steeds weer nieuwe ideeën door en daar moet je in alle ontspannenheid aan kunnen werken", vervolgd Aryjan. "Dat kan maanden in beslag nemen maar wanneer je iets nieuws op markt brengt wil je er zeker van zijn dat het ook 'af' is en blijft functioneren."

Netwerk

Kool & Elfring wordt via dealers naast Nederland ook aangeboden in Duitsland. Terrein veroveren gaat stap voor stap. Toch is Nederland de belangrijkste afzetmarkt. "We danken echt iedere Kool & Elfring gebruiker." Hoewel de apparatuur inmiddels ook is opgemerkt en aangeschaft door BN-ers is het voor Aryjan Kool duidelijk: "De publiciteit die dat met zich meebrengt is natuurlijk leuk, maar ons bestaansrecht wordt ontleend aan al die muzikanten die bewust voor ons kiezen."

19x19
blackpixel
19x19
Kool en Elfring
19x19
 
white line

© 2024 De Rijdende Slager - Bluesgate | All logos are used with permission of the performing musicians | Webdesign Lackthose Brothers